Trygg strømhandel

1.september 2021 trådte en ny sertifiseringsordning i kraft i strømbransjen. Energi Norge og Distriksenergi har gjennom sin kontakt med markedet sett behovet og kommet med ideen. DNV har, med sin erfaring innen sertifiseringer, utarbeidet kravene som strømleverandører må oppfylle for å kunne motta sertifikatet om Trygg strømhandel. Rauma Energi Kraft er positive til ordninger som sikrer kunder trygghet når de velger seg strømleverandør. Vi er både glade og stolte over å være en del av dette fra oppstarten.

Hva er Trygg strømhandel?

Trygg strømhandel er en sertifiseringsordning for strømleverandører som setter en rekke til krav til salg av strøm og informasjon til strømkundene. Formålet med sertifiseringsordningen Trygg strømhandel er å sikre god kvalitet i arbeidet med salg av strøm.

 

Hvordan blir man sertifisert etter Trygg strømhandel?

Selskapene søker om sertfisering hos DNV og går igjennom et sertifieringsløp som fører til et 5 årig sertifikat. Gjennom sertifiseringsrevisjonen må de dokumentere at de møter kravene i sertifiseringsordningen Trygg strømhandel. For å opprettholde sertifiseringen, må selskapet levere en årlig rapport til DNV.

 

Hvordan vet man at et selskap er sertifisert etter Trygg strømhandel?

På tryggstrømhandel.no vil du finne en liste over sertifiserte selskaper. Selskaper som er sertifisert har også mottatt et sertifikat som varer i 5 år, forutsatt at de leverer en årlig rapport til DNV og etterlever kravene i ordningen. I tillegg til sertifikatet kan selskapet markedsføre seg som sertifisert selskap med et sertifiseringsmerke som har aktuelt årstall dersom de har vedlikeholdt sertifiseringen sin.

 

Vil kravene i sertifiseringsordningen endre seg?

Det er vanlig at sertifiseringskrav er dynamiske og endrer seg i tråd med utviklingen i samfunnet. Det er nedsatt en sertifiseringskomite som vil passe på at kravene er i tråd med forventninger til bransjen og krav fra samfunnet generelt. Denne tar imot innspill fra sertifiseringsorganet om endringer hos de sertifiserte selskapene, fra selskaper i bransjen og fra aktører som har en interesse i bransjen.