Rauma Energi Kraft

  • Gå til Rauma Energi Kraft her
  • Vi har konkurransedyktige kraftavtaler for levering over hele landet. Har du spørsmål om kraftavtalene våre så klikker du på linken over.
    Kundene får elsertifikater og opprinnelsesgarantier fra egne vannkraftverk.

Romsdalsnett

  • Gå til Romsdalsnett
  • Bor du i Rauma kommune og skal lese av strøm, trenger byggestrøm eller har andre spørsmål knyttet opp mot strømnettet i kommunen klikker du på linken over

Rauma Energi Bredbånd

I henhold til nøytralitetskrav fra NVE er nettsidene delt mellom Kraft og Nett. Velg ei av sidene over her.