Rauma Energi med på elsykkelprosjektet

Tirsdag 1. juni ble elsykkelprosjektet i kommunen med prosjektleder og produktutvikler Anita Vik Buckley ved Nordveggen AS i spissen, lansert ved Trollstigen Camping og Gjestegård. 14 ulike steder kan elsykler leies og lades. Elsykler kan lades blant annet på veggen til Rauma Energi sin garasje. Den er godt synlig og det vil i løpet av uke 23 komme på plass en rastebenk hvor de som lader kan hvile mens sykkelen lades.

Rauma Energi AS låner ut refleksvester til de stedene i kommunen hvor elsykler er disponible. I tillegg får de som leier elsykler med seg vannflaske på turen fra Rauma Energi AS.

– Vi synes dette prosjektet er svært så positivt. Vi er opptatt av det grønne skiftet og fornybar energi. Elsykkelprosjekt som er etablert, vil være et flott tilbud både til lokalbefolkningen og til de mange som besøker oss hver sommer. I tillegg har prosjektet et potensial framover som gjør at det kan bli enda mer populært med videre utvikling, sier markedssjef Lars Smisethjell i Rauma Energi AS.

Les mer om prosjektet her:
http://www.nordveggen.no/nyhet/1612167640

Hjelm og Garmin GPS følger med når man låner sykler, som er kjøpt inn lokalt.

Her kan elsykler lånes ut og/eller lades: Hotel Geist, Grand Hotel Bellevue, Rosvang Gard, Saltkjelsnes Camping, Åndalsnes Camping og Motell, Måna Camping, Trollveggen Camping, Åndalsnes Hytteutleie, Trollstigen Camping og Gjestegård, Lensmannsgarden, Villa Vengetind/Fjellbrent, Woldstad Gard, Trollstigen kafe og Intersport. Rauma Energi, Åndalsnes Sentrum og Venjedalssetra.