Produksjon

Moderne, lokal kraftproduksjon
Rauma Energi Produksjon AS produserer fornybar energi som årlig dekker mer enn det lokale forbruket i Rauma kommune, og bidrar positivt til kraftbalansen i Møre og Romsdal. Kraftselskapet har produsert vannkraft siden 1918.

Våre kraftverk
Vi har tre vannkraftverk, som i et normalår produserer samlet ca. 165 GWh. Det nyeste er Verma kraftverk, som ble satt i drift i 2019, og som ligger øverst i Romsdalen. Herje kraftverk ved Åfarnes ble satt i drift i 2015, mens Berild kraftverk i Innfjorden har vært i drift siden 1999, og ble utvidet med en ny turbin i 2013.

Organisasjon og ansatte
Rauma Energi Produksjon AS er datterselskap til Rauma Energi Holding AS. Adm. direktør er leder for konsernet og dets datterselskaper, og for øvrig har Rauma Energi Produksjon AS fire ansatte. Produksjonssjef/VTA, maskinmester/driftsansvarlig samt to fagarbeidere sørger for den daglige driften av produksjonsanleggene, sikkerheten ved vassdragsanleggene samt gjennomføring av nye prosjekter.

Trygg ferdsel ved våre anlegg
Opphold og ferdsel i og ved kraftverk, dammer og tilknyttede elver er forbundet med risiko. Ved ferdsel og friluftsliv i disse områdene må en vise spesiell aktsomhet. Les mer om ulike risikomomenter ved produksjonsanleggene, her: Verma kraftverkHerje kraftverk, Berild kraftverk

 

Les mer om våre kraftverk
Her finner du utfyllende informasjon om våre kraftverk