Møtte stortingsrepresentant

-Et funksjonelt skille vil ikke gi levende vilkår for de små energiverkene, mener administrerende direktør Alf Vee Midtun i Rauma Energi AS.

Torsdag 3 september hadde Midtun og styreleder Arne Steffen Lillehagen et møte på Åndalsnes med stortingsrepresentant Pål Farstad (V) om temaet fremtidig energistruktur. Bakgrunnen for møtet var Reiten utvalgets rapport hvor det blant annet er foreslått et selskapsmessig- og funksjonelt skille for alle kraftselskap.

Farstad, som har vært stortingsrepresentant for Møre og Romsdal siden 2013, lovte Rauma Energi AS å ta saken videre til Stortinget.

Forslaget til endringer i energiloven har ført til at de lokale energiselskapene har tatt initiativ til politisk aktivitet inn mot beslutningstakerne på Stortinget.

Tidligere i år hadde Midtun og Lillehagen med flere møte med blant andre leder av Energi- og miljøkomiteen Ola Elvestuen (V). Senere samme dag hadde delegasjonen fra Energi1 Kraft også møte med Arbeiderpartiets representanter Per Rune Henriksen (medlem av Energi- og miljøkomiteen) og Else May Botten (Mørebenken).

Sammenslutningen Energi1 Kraft (Rauma Energ ASi, Sunndal Energi Kf, , Nesset Kraft AS, Svorka Energi AS og Nordmøre Energiverk AS) mener forslaget

Forslaget til ny energilov med krav til selskapsmessig og funksjonelt skille for alle uansett størrelse gir mer byråkrati og dyrere nettleie. Forslaget er fremmet uten at det er gjort nødvendige samfunnsmessige beregninger, herunder er det ikke sett på de distriktsmessige konsekvenser.

Vi etterlyser en overbevisende begrunnelse for behovet for så drastiske endringer.

Videre kan vi ikke se behovet for strengere regler i Norge enn i det øvrige Europa når det gjelder behovet for å skille virksomhetene i de mindre selskapene. I EU er det sagt at kun selskaper med flere enn 100.000 kunder skal ha selskapsmessig og funksjonelt skille.

De små og mellomstore energiverkene er bekymret for beredskapen i distrikts Norge. Da forslaget på sikt vil medfølge en sentralisering. Vi tror vi kan løse vår samfunnsoppgave bedre ved å samarbeide enn ved utbredt sentralisering. Det gjenstår å se om dagens eiere vil overlate beredskap og styring til større enheter i framtida.