Viktig å vite om strøm og sparing

Dine strømutgifter består av to hovedelementer:

  • Nettleie: Dette dekker kostnader tilknyttet distribusjon av strøm gjennom kabler og ledninger – nasjonalt og lokalt. I tillegg inngår forbrukeravgift og enova-kostnader til staten. Prisnivåen på nettleie settes etter regulativer fra staten. Du kan ikke velge nettselskap da denne jobben er tildelt ett enkelt selskap i ditt område.
  • Strøm: I tillegg til nettleie må du inngå en strømavtale med en kraftleverandør.

Nettleiekostnadene utgjør som regel minst halvparten av en privatperson sine totale strømutgifter.

Valg av strømavtale og leverandør

  • Noen tror at man kan redusere de totale strømutgiftene betraktelig ved å bytte strømleverandør. Dette stemmer desverre ikke.
  • Nettleien får du uansett ikke byttet, og marginpåslaget fra strømleverandøren (eksklusiv el-sertifikat kostnader) utgjør normalt bare 1-5 øre/kWh av de totale nett- og strømutgiftene på ca 1 kr/kWh.
  • Mer viktig er det å bestemme deg for hvilken type strømavtale du ønsker. Dette da de ulike avtalene gir ulik forutsigbarhet og svigninger i pris. Forbrukerrådet anbefaler å kun bruke strømavtaler med etterskuddsvis betaling.
  • Deretter bør du velge en strømleverandør som du føler deg komfortabel med å bruke.

Hvordan redusere strømforbruket?

Den virkelig effektive måten å redusere dine strømutgifter på er å bruke mindre strøm. Dette gir mindre kostnader til både nettleie og strøm.

Gode tips for strømsparing finner du på linken under:

Les mer på Enova sine sider.