Informasjon om Elsertifikat

Innfjøring av Elsertifikater

Fra 1.januar 2012 innførte myndighetene elsertifikater i Norge. Ordningen skal bidra til økt produksjon av fornybar energi i Norge og Sverige. Målet er 26,4 TWh ny fornybar energi som vann-, bio- og vindkraft innen 2020. Dette tilsvarer ca 10 prosent av årlig strømforbruk i de to landene. Ordningen fungerer i praksis ved at støtten til utbygging av økt fornybar produksjonskapasitet innkreves gjennom strømfakturaen.

Elsertifikater

Myndighetene har bestemt av kostnaden for kjøp av sertifikater skal finansieres av sluttkunden som en del av strømregningen. Strømleverandøren har blitt tildelt rollen som innkrever for å finansiere ordningen, samt administrator av elsertifikatene.

Loven krever at strømleverandøren skal sikre en mengde økt fornybar kraftproduksjon, som tilsvarer en gitt prosentandel av strømmen de leverer til kundene. Andelen i første år (2012) var satt til 3,0 prosent og 6,9 prosent i 2014. Denne vil stige til 18,3 prosent i 2020 for deretter å falle til null mot 2035.
Strømleverandøren er forpliktet til å kjøpe produksjonsbevis fra produsenter som bygger ut nye anlegg for fornybar strømproduksjon. Produksjonsbevisene kalles elsertifikater.

Hva vil dette bety for strømkundene?

Ordningen med elsertifikater vil medføre en gradvis økning på strømregningen. Det er strømleverandørene som har fått tildelt rollen med å ta inn kostnaden med elsertifikater og må derfor legge dette på fakturaen til kundene. Dette vil bety at påslaget i pris vil måtte øke i årene fremover for alle i Norge.

Pengene går til norske og svenske kraftprodusenter, og brukes utelukkende til å finansiere anlegg som øker den fornybare strømproduksjonen. På lengre sikt forventes det at strømprisene blir lavere når ordningen med elsertifikater gjør at kraftproduksjonen blir større.

Mer informasjon

Mer informasjon om elsertifikater på www.nve.no/elsertifikater og www.energinorge.no/politiskesaker/elsertifikatordningen/