Energifondet 2022

Rauma Energi AS har som visjon å skape verdier i lokalsamfunnet. Ved å være den beste leverandøren av tjenester innen kraft, energi og bredbånd i Rauma og bidra med overskudd, sponsormidler og arbeidsplasser – skaper vi verdier lokalt.

Vi øker bevilgningene til frivillig arbeid innen idrett og kultur. Nå kan lag og foreninger i Rauma søke om midler fra Energifondet ved å bruke søknadsskjemaet under. Lag med flere grupper og aktiviteter søker samlet. Aktiviteter for barn og unge prioriteres.

Som søker ber vi deg skrive en kort begrunnelse for hvorfor du søker, samt beskrive hva Rauma Energi AS eventuelt kan få i motytelse.

Frist for å sende din søknad er 1. februar 2022.

 

Send inn din søknad her: