Fastpris 6 mnd

Forutsigbar pris!
Du binder prisen for et visst tidsrom, og betaler det samme uansett markedsutviklingen, omtrent som fastrente. Med denne avtalen vet du på forhånd hvor mye du skal betale for strømmen i avtaleperioden. Dette gir deg som kunde en forsikring mot høye strømpriser.

Fastpris er bindende, og kan ikke sies opp i avtaleperioden.

Vi kjøper fra og med 2021 elsertifikater i sin helhet til sluttbruker fra våre egne vannkraftverk på Verma, Berild og Herje. 

Gjeldende pris:

Sør-Norge (NO1/NO2/NO5): 123,85 øre/kWh.
Midt-og Nord-Norge (NO3/NO4): 123,85 øre/kWh.
  • Samme lave pris over en gitt periode
  • Jevnere strømregninger
  • Enkelt og oversiktlig

 

Avtalen kan blant annet vurderes for husholdninger ønsker mer forutsigbare og jevne strømregninger. Avtalen er bindende for begge parter i avtaleperioden. Dersom avtalen likevel sies opp før utløpet av perioden påløper det et avbruddsgebyr.

Fastbeløp pr mnd er kr 29. Alle priser er inkludert mva.

Klar for å bestille? Fyll ut skjema her:


Trykk her for å lese våre kontraktbetingelser.

Dersom du har problem med bestillingen kan du kontakte oss på epost kraft@rauma-energi.no eller på telefon 71 22 67 50.