Fastpris 3 år

Avtalen for deg som ønsker forutsigbarhet.

Gjeldende pris:

Sør-Norge (NO1/NO2/NO5) 76,98 øre/kWh
Midt-og Nord-Norge (NO3/NO4): 49,48 øre/kWh
  • Samme pris i hele 3 år framover
  • Lav pris!
  • Jevnere strømregninger
  • Enkelt og oversiktlig

En fastpriskontrakt er en avtale om en fast pris på strøm målt i øre/kWh over en periode.

Dette gir deg som kunde en forsikring mot høye strømpriser – spesielt på vinterstid.

Avtalen kan blant annet vurderes for husholdninger som ønsker mer forutsigbare og jevne strømregninger. Avtalen er bindende for begge parter i avtaleperioden. Dersom avtalen likevel sies opp før utløpet av perioden påløper det et avbruddsgebyr.
Fastbeløp pr mnd er kr 29. Alle priser er inkludert mva.

Klar for å bestille? Fyll ut skjema her:

Trykk her for å lese våre kontraktbetingelser.

Dersom du har problem med bestillingen kan du kontakte oss på epost kraft@rauma-energi.no eller på telefon 71 22 67 50.