Personvern

Personvernerklæring
De nye EU-reglene sørger for å gi deg som kunde flere rettigheter, samtidig som vi som får større ansvar for ditt personvern.
Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.
Rauma Energi Bredbånd AS behandler personopplysninger i forbindelse med våre produkter og tjenester til privatpersoner og virksomheter.
Vi tar personvern på alvor og er opptatt av å ivareta personvernlovgivningen slik at personopplysningene er oppdaterte og at konfidensialitet ivaretas.
Vi behandler personopplysninger som er nødvendig for våre leveranser av produkter og tjenester til deg som kunde eller som potensiell kunde. Registrering av personopplysninger er en forutsetning for våre leveranser.
Blant opplysningene som behandles er navn, fødselsnummer, anleggsadresse, fakturaadresse, e-postadresse, mobiltelefon samt informasjon om de produkter og tjenester du kjøper av oss.
Fødselsnummer er grunnlag for oppdatering av navn, adresse, postnummer og poststed fra Det Sentrale Folkeregisteret.

Utlevering av personopplysninger
For kunder som har inngått avtale om tv tjenester kan enkelte personopplysninger utleveres til underleverandører i forbindelse med montering og/eller drift av slike produkter/tjenester.
Rauma Energi Bredbånd AS har inngått databehandleravtaler med nødvendige tjenesteleverandører.

Andre kundeforhold
Personopplysninger knyttet til andre kundeforhold vil bli lagret så lenge en tjeneste løper eller reklamasjonsfristen ikke er utløpt. Opplysninger vil minimum lagres i 5 år fra kjøpstidspunktet for å møte kravene om oppbevaringsplikt i regnskapsloven.

Dine rettigheter
Vår behandling av personopplysninger er regulert av ny personopplysningslov som er basert på felles forordning fra EU. Dine rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysninger fremgår blant annet av personopplysningsloven/forordningens artikkel 15-19. Les mer her: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31

Rett til innsyn
Enhver kan kreve å få vite hvilken behandling av personopplysninger vi foretar, samt grunnleggende informasjon om disse behandlingene. Slik informasjon er gitt i denne personvernerklæringen.
Du kan kreve at den behandlingsansvarlige utdyper informasjonen som nevnt ovenfor i den grad dette er nødvendig for at du skal kunne vareta egne interesser.

Retting, sletting og begrensning i behandling av personopplysninger
Dersom vi behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at vi skal rette/slette de mangelfulle opplysningene.
Vi skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra dagen henvendelsen kom inn, med mindre særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen denne fristen. Vi skal i så fall gi et foreløpig svar med opplysninger om grunnen til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når svar kan gis.

Trekke samtykke
I de tilfeller behandlingen av dine personopplysninger er basert på avgitt samtykke, kan du trekke ditt samtykke når du ønsker. Vår behandling omfattet av samtykke vil da opphøre, og eventuelle personopplysninger knyttet til samtykket vil slettes. Når samtykket trekkes påvirker det ikke lovligheten av den behandling som har vært utført frem til samtykkes trekkes tilbake.

Dataportabilitet
Du har rett til å be om utlevering av dine personopplysninger i et maskinlesbart format for å kunne ta disse med til tredjepart. Utlevering av data forutsetter skriftlig henvendelse.

Endring av erklæringen
Vi kan endre personvernerklæringen fra tid til annen, og siste dato for endring vises alltid øverst i erklæringen. Noen ganger kan vi også komme til å gi varsel på nettsidene eller på annen måte.

Du kan lese mer om hva de nye personvernreglene betyr her:
http://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/veiledere/hva-betyr/


Informasjonskapsler og sporing

Følgende informasjonskapsler og tjenester med sporingsmekanismer blir brukt på våre nettsider.

Kort om informasjonskapsler
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Du kan selv bestemme om en nettside skal kunne lagre slike informasjonskapsler i din nettleser ved å endre innstillingene. Mer informasjon om hvilke informasjonskapsler vi bruker finner ved å lese videre på denne siden. Har du lyst til å lære mer om informasjonskapsler, hvordan du kontrollerer dem og eventuelt sletter dem? Besøk nettsiden cookiesandyou.com

Google Analytics
Benyttes for å analysere hvordan besøkende benytter nettsiden. Innsamlet data kan ikke uten videre knyttes direkte til en bestemt person.

Google Analytics benytter blant annet følgende informasjonskapsler: _ga, _gid, _gat, m.f. Du kan lese mer om disse og hvilken funksjon de har på Google Analytics sine nettsider: developers.google.com.

Facebook
Benyttes blant annet for å analysere trafikk og samle inn data for tilpassing av markedsføring på Facebook. Du kan lese mer på facebook.com/full_data_use_policy

Wordfence
Benyttes for å analysere trafikk på nettsiden, og å avgjøre om denne er sikker eller ondsinnet.
Wordfence benytter blant annet følgende informasjonskapsler: wordfence_verifiedHuman, wfvt_[ID].

YouTube
Benyttes for å vise videoer på nettsiden. YouTube benytter egne informasjonskapsler og samler inn brukerstatistikk. Du kan lese mer på policies.google.com/privacy.

Vimeo
Benyttes for å vise videoer på nettsiden. Vimeo benytter egne informasjonskapsler og samler inn brukerstatistikk. Du kan lese mer på Vimeo.

Akismet
Akismet er en tjeneste som benyttes for å forhindre at spam blir levert til våre e-postservere eller blir lagt igjen i form av kommentarer på våre nettsider. Akismet samler inn forskjellig informasjon som er spesifisert i deres egen personvernerklæring. Du kan lese mer på automattic.com/privacy.