Rauma Energi skaper verdier til samfunnet

Rauma Energi er viktig for samfunnet! Selskapet har et viktig ansvar gjennom sine driftsoppgaver og ressursforvaltninger. Samtidig generer selskapets innsats positive økonomiske verdier. Da Rauma kommune eier 100% av selskapet, er dette direkte bidrag til utvikling av samfunnet.

Rauma Energi sitt overskudd skapes gjennom god forvaltning av fossefall og andre eiendommer, samt konkurransedyktighet innen distribusjon og salg av strøm og bredbånd.

Foruten de direkte bidragene, i form av resultat og utbytte, bidrar Rauma Energi også med

  • Arbeidsplasser lokalt.
  • Bruk av lokale leverandører.
  • Forsyningssikkerhet med lokalt plassert vakthold året rundt.
  • Utbygging av infrastruktur med bredbånd til bedrifter og private.
  • Sponsing av lag og foreninger.

Vær på lag med Rauma Energi – vi gir tilbake til samfunnet!