E-post

Vår konto for utgående e-post server er: smtp.rebas.no
Denne skal benyttes i de tilfeller hvor du har e-post konto fra en tidligere leverandør (f.eks xxxxxx@online.no). Innstillingen skal legges inn under kontoinnstillinger på aktuell klient (pc, nettbrett osv). Dersom du benytter en webmail løsning (gmail, hotmail osv.) skal du ikke endre dette.