Fiberselskapet vokser

Fra 1. januar 2021 ble Rauma Energi Bredbånd AS og Rauma Energi Kraft slått sammen til ett selskap med felles organisasjonsnummer; Rauma Energi Kraft og Bredbånd AS.
De to selskapene, som begge driver konkurranseutsatt virksomhet, driftes hver for seg.

Fiberselskapet opplever ei utvikling som er svært godt. Utbyggingstakten er stor og selskapet har en vesentlig økning i kundemassen.

For å kunne realisere den raske utbyggingstakten leier selskapet inn eksterne ressurser i tillegg til sine egne montører.

Blant annet har selskapet bygd ut fiberkabel i boligfeltet Brønnsletta (bildet) hvor konkurransen har vært stor om kundene. Selskapet har per i dag majoriteten av kundene i dette området.

– Vi tilbyr konkurransedyktige priser og setter stor pris på at raumaværinger velger et lokalt selskap som gir verdier tilbake til lokalsamfunnet i form av arbeidsplasser, skatteinntekter og utbytte til Rauma kommune, sier faglig leder Odd-Geir H Brandsæter i bredbåndsselskapet.

Foruten den nevnte nyetableringen ferdigstilles det fiber til kunder i Bjørmosen boligfelt på Åndalsnes. Vi er også i gang med å levere fiber til hytteeiere i Skorgedalen, og tidligere har vi bygd ut i Vengedalen hvor oppslutningen har vært god.
Nå i høst er vi godt i gang med utbyggingen av bredbånd i sentrumsområdet i Isfjorden.

Bredbåndselskapet består av fem ansatte. Foruten nevnte faglig leder Brandsæter er markedskonsulent Tom Erik Larsson, IT-konsulent Christian Vivelid og telekommunikasjonsmontør Arild Ringdal fast ansatt i firmaet. I tillegg er Jonas Frisvold lærling som telekommunikasjonsmontør; han har vært lærling i godt over ett år nå.