Tre lærlinger

Tre lærlinger jobber i konsernet vårt for tida, alle er bosatt i Isfjorden. To av dem er ansatt i Romsdalsnett AS og en i selskapet Rauma Energi Kraft og Bredbånd AS.

-Dette er en flott arbeidsplass. Det er lærerikt og interessante arbeidsoppgaver, sier de tre når vi møter dem like før de skal ut i en ny innholdsrik og variert arbeidsdag.

Erlend Hatlen Bale begynte som lærling i elektromontørfaget 12. august i 2019, mens Olav Haugland startet som lærling i samme fag den 16. august i år.
Begge jobber i Romsdalsnett AS.

Jonas Frisvold jobber som lærling i faget telekommunikasjon for bredbåndsavdelingen. Han begynte hos oss 24. august i 2020.

-Vi ser det som viktig å gi lærlinger muligheten hos oss. Det er viktig at vi tar det samfunnsansvaret, og vi har også igjen for dette selv på sikt i form av rekruttering til ledige stillinger. Det har alltid vært mange søkere til stillingene som lærlinger i vårt konsern, sier administrerende direktør Alf Vee Midtun i Rauma Energi Holding AS.

Fra venstre: Olav Haugland, Jonas Frisvold og Erlend Hatlen Bale.