Hvem har Raumas flotteste julehus?

Rauma Energi Kraft og Bredbånd AS synes det er flott at huseiere i kommunen pynter husene sine i førjulstida. Det er med på å skape ei flott stemning i julemåneden desember. Vi så at i 2020 var det mange som pyntet boligene sine tidligere og i større grad enn før. Noen mener det hadde med […]

Sponsor for flerbrukshallen

Rauma Energi AS har signert en samarbeidsavtale med Åndalsnes Idrettsforening og flerbrukshallen som nå bygges på Øran. -Dette er et spennende prosjekt som vi tror vi gi både Rauma og Romsdalsregionen et vesentlig løft, sier administrerende direktør Alf Vee Midtun hos Rauma Energi AS (til venstre på bildet). -Vi setter stor pris på den støtten […]

Fiber i hele kommunen

-Vi bygger ut i et stort tempo ulike steder i Rauma. Vi har lagt en utbyggingsstrategi som i hovedsak følges, og det betyr naturlig nok at vi ikke bygger ut i hele kommunen samtidig, sier fagleder bredbånd Odd-Geir H. Brandsæter i selskapet Rauma Energi Kraft og Bredbånd AS. Han legger til at målsettingen er at […]

Fiber på Hytta

-Vi er godt i gang med å legge fiber fram til våre hyttekunder i Skorgedalen. Blant de knappe 30 fiberkundene vi har tegnet avtale med så har cirka en tredel per i dag fått fiber fra oss på plass med god hastighet. De første kundene fikk fiber på hytta i uke 42, opplyser faglig leder […]

TV fra samarbeidspartner

Stadig flere av våre fiberkunder velger også TV-leveranse fra SuCom gjennom vårt fibernett. Over flere år har vi hatt et konstruktivt og godt samarbeid med selskapet som har hovedkontor på Sunndalsøra.  I mai i år ble det gjort endringer av leverandør fra Telenor til Telia. Bakgrunnen var at Telia ga det beste totaltilbudet som gjør […]

Fiberselskapet vokser

Fra 1. januar 2021 ble Rauma Energi Bredbånd AS og Rauma Energi Kraft slått sammen til ett selskap med felles organisasjonsnummer; Rauma Energi Kraft og Bredbånd AS. De to selskapene, som begge driver konkurranseutsatt virksomhet, driftes hver for seg. Fiberselskapet opplever ei utvikling som er svært godt. Utbyggingstakten er stor og selskapet har en vesentlig […]

Tre lærlinger

Tre lærlinger jobber i konsernet vårt for tida, alle er bosatt i Isfjorden. To av dem er ansatt i Romsdalsnett AS og en i selskapet Rauma Energi Kraft og Bredbånd AS. -Dette er en flott arbeidsplass. Det er lærerikt og interessante arbeidsoppgaver, sier de tre når vi møter dem like før de skal ut i […]

Litt forsinket…

Hei, vi er dessverre forsinket med å bygge ut bredbånd i blant annet Isfjorden. Videre er vi noe forsinket med bytte til ny og bedre ruter for eksisterende kunder. Vi sendte 14. september ut følgende melding til nye kunder som venter på utbygging: Hei. På grunn av stor pågang etter bredbånd har vi dessverre blitt […]

Åpner dørene igjen

Fra og med mandag 16. august åpner vi dørene for besøkende igjen. Vi ber fortsatt våre besøkende ta hensyn og vise gode smittevernstiltak. Vi holder administrasjonsbygget på Øran åpent mellom kl 0800 og 1530 på hverdager.

Informasjon fra Rauma Energi Bredbånd

Rauma Energi Bredbånd er nå i ferd med å gjøre et skifte av TV-leverandør, fra Telenor til Telia. Skiftet kommer på bakgrunn av at vår samarbeidspartner SuCom har inngått ny avtale med Telia, om levering av TV innhold til våre kunder. Telia ga totalt det beste tilbudet, og gjør det mulig å fortsatt være lokal […]