Betingelser for Rauma Energi Krafts standardavtaler

Rauma Energi Kraft følger Forbruker­ombudet og Energi Norges standar­dav­tale for levering av strøm til for­brukere.

I tillegg spesifiseres følgende punkter:

  • Offentlige avgifter: Offentlige avgifter fastsettes av Stortinget. I kontraktsforholdet tas det forbehold om endring og eventuell innføring av nye avgifter og pålegg som er utenfor selgers kontroll.
  • Nettleie: Nettleie er det lokale nettselskapets ansvar og kommer i tillegg til kraftprisen.
  • Fastbeløp: Det angitte fastbeløpet for de ulike produkter gjelder per måler.

Ved tidsfestede avtaler (fastpris og femti/femti):

Avtalen er bindende for begge parter i avtaleperioden. Dersom avtalen sies opp før utløpet av perioden, må kunden betale et avviklingsgebyr. Størrelsen på gebyret varierer ut fra avtalens varighet. 6 mnd: 500,- 1 år: 1000,- 3 år: 3000,- og 5 år: 3000,- Om Rauma Energi Kraft kan dokumentere større direkte økonomiske tap må også dette dekkes. Det direkte økonomiske tapet beregnes etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper. Dersom det ikke blir inngått ny avtale om kraftlevering før den gamle er gått ut, vil videre kraftkjøp automatisk skje etter standard variabel kraftpris.

Variabel kraftpris

Endringer i kraftprisen blir publisert på Rauma Energi sin hjemmeside. Kunden får også direkte varsling om endring av variabel pris og må selv melde seg av tjenesten dersom en ikke ønsker det. Standard variabel kraftpris og Variabel web-pris har 14 dagers varslingstid. Variabel web-pris er kun tilgjengelig for privatpersoner som bestiller selv via rauma-energi.no. Variabel webpris forutsetter at kunden oppretter både e-Faktura/epost-faktura og avtalegiro ved mottak av den første ordinære faktura. Dersom dette ikke oppfylles vil avtalen automatisk overføres til standard variabel kraftpris.

Spotavtaler

Spot-avtaler avregnes time for time. Det tas utgangspunkt i den aktuelle målers forbruk og tilhørende prissone. Spot web er kun tilgjengelig for privatpersoner som bestiller selv via rauma-energi.no.
Påslagene for avtalene vil kunne endres i fremtiden med varsling via e-post og SMS.

Elektronisk fakturering

Rauma Energi Kraft AS har elektronisk fakturering som standard. Opprettes ikke eFaktura eller e-postfaktura tilsendes faktura i posten. Et gebyr for papirfaktura på 39 kr/faktura vil da tilkomme, men ikke på den første fakturaen kunden mottar.

Aksept ved bestilling

Ved å bestille en strømavtale godtar kunden leveringsbetingelsene, og gir Rauma Energi Kraft AS fullmakt til å si opp din avtale med dagens kraftleverandør, eventuelt også innhente manglende opplysninger hos nettselskapet. Når bestillingen er mottatt, ordner Rauma Energi Kraft alle formaliteter i forbindelse med leverandørskiftet. Personopplysningene vil brukes i kundeforholdet mot eksisterende og gamle kunder.

Vi gjør oppmerksom på at privatpersoner har 14 dagers ubetinget angrerett fra bestillingsdato. Last ned angrerettskjema Rauma Energi Kraft her.

Hva menes med nye kunder

Tilbud som kun tilbys nye kunder gjelder for de som ikke har vært kunder før, eller de med avsluttet kontrakt eldre enn 01. april 2021.

Les Forbruker­ombudet og Energi Norges standar­dav­tale for levering av strøm her.